Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), chcemy Państwa poinformować:

Kto jest administratorem danych osobowych:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest Alpha-Logistics Jerzy Gosztyła z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Skrajnej 4 . Alpha-Logistics Jerzy Gosztyła jest właścicielem i administratorem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.alpha-log.pl

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconych usług a także w celu zawarcia przyszłych umów. W/w działania obejmują m.in kontakt handlowy, przygotowanie oferty, itd.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • przewoźnicy/firmy spedycyjne z którymi Alpha-Logistics Jerzy Gosztyła współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego;
 • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne Alpha-Logistics Jerzy Gosztyła
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 • pracownicy Alpha-Logistics Jerzy Gosztyła w związku z realizacją obowiązków służbowych;
 • biuro rachunkowe;
 • kancelarie prawne.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

 • Jakie prawa przysługują właścicielowi danych osobowych:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec;
 • przetwarzania;
 • przenoszenia danych.

 • Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być:
 • wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).
 • Comments are closed.

  Close Search Window
  English EN German DE Italian IT Polish PL